Sierpień 2017 – miesiąc trzeźwości

Sierpień 2017 – miesiąc trzeźwości

glass-1915220_1920

W związku ze zbliżającym się sierpniem, €“ miesiącem trzeźwości”,  zachęcamy do skorzystania w dniach 1.08-31.08 2017 z rabatu przy pierwszej konsultacji  w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych.

Każdy jest autonomiczną jednostką i ma prawo  do wyboru celów  i metod leczenia. Pomoc w tym zakresie, dostarczenie specjalistycznej wiedzy  zapewnią specjaliści psychoterapii uzależnień i współuzależnień.

Czas trwania konsultacji : 50 minut.

Cena pierwszej konsultacji : 50 zł

Telefon do rejestracji : 570 -024-105

lub bezpośrednio do specjalistów:

Marzenna Wrzeszcz 604-773-612

Katarzyna Kauc 663 099 831

 

Kilka słów o leczeniu uzależnień w Polsce.

  W Polsce realizowane są najczęściej programy leczenia nastawione na naukę  utrzymywania trwałej  abstynencji, poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego, nabycie  umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów  emocjonalnych i  społecznych.

      Od kilku lat  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje  również programy tzw. ograniczenia picia  nakierowane  na wypracowanie  z pacjentem  wzoru konsumpcji alkoholu /ilość, częstotliwość, kontekst , czas i miejsce/. Cele w programie są elastyczne i mogą być modyfikowane  w każdym momencie leczenia co oznacza, że pacjent może zmienić swój cel na utrzymywania  stałej abstynencji. Jednak zakwalifikowanie się do tego programu uwarunkowane jest kilkoma czynnikami.

      Rekomendacje ma również program  redukcji szkód , którego celem jest ograniczenie szkód  zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu oraz poprawa zdrowia i funkcjonowania psychospołecznego. Bezpośrednim celem programów redukcji szkód nie jest abstynencja ale wzmocnienie zachowań nakierowanych na poprawę  wzoru picia, zwiększenie kompetencji życiowych pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.