Piotr Janiszewski

Piotr Janiszewski

O sobie

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień KBPN, ekspert KBPN ds. budowania programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, autor i współautor programów profilaktycznych i kampanii reklamowych, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Od ponad 30 lat pomagam osobom i członkom ich rodzin w rozwiązaniu problemów wynikających z używania, nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Od kilku lat zajmuję się także problematyką uzależnień niechemicznych.
W swojej pracy wykorzystuję dorobek różnych nurtów pomagania, głównie jednak nurt behawioralno-poznawczy w terapii indywidualnej i metodę społeczności terapeutycznej w pracy grupowej.

Specjalność

Zapraszam do wspólnej pracy i szukania optymalnych rozwiązań w zakresie:

– konsultacji i diagnozowania problemu,
– motywowania do zmiany,
– pracy nad dalszym rozwojem osobistym,
– zmiany jakości swojego życia,
– z ogromną przyjemnością towarzyszę w poszukiwaniach odpowiedzi na pytania:

* kim jestem, czego potrzebuję,  jakie są moje mocne strony,  jakie są moje ograniczenia i co mogę z tym zrobić?

Certyfikaty i osiągnięcia

  • mgr resocjalizacji,
  • szkoła rozwoju osobowości i przeciwdziałania patologiom społecznym.
  • Wiele międzynarodowych szkoleń i warsztatów:

IMAG0747IMAG0745IMAG0744

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: 503 006 309