Terapia pedagogiczna i logopedyczna

Czytanie, pisanie i liczenie to umiejętności szkolne, które decydują o sukcesie edukacyjnym małego ucznia. Jeżeli Twoje dziecko ma trudności z opanowaniem materiału szkolnego w klasach początkowych lub nie jest gotowe do rozpoczęcia nauki szkolnej, proponujemy efektywne i atrakcyjne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem gier i zabaw. Zajęcia, zgodnie z ustaleniami, mogą odbywać się indywidualnie lub w małej grupie (2-4 dzieci).

Terapia przez zabawę – cele:

  • przezwyciężanie trudności szkolnych,
  • doskonalenie pamięci, uwagi oraz innych funkcji biorących udział w procesie uczenia się,
  • wdrażanie do aktywnego i świadomego udziału w pokonywaniu trudności.

Trening zdolności i kreatywności dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Dzieci z dysleksją i nadpobudliwością oprócz trudności szkolnych przejawiają często ponadprzeciętne zdolności twórcze. Aby wspierać rozwój uzdolnień, kształtować pozytywną samoocenę oraz usprawniać umiejętności szkolne, proponujemy udział w zajęciach grupowych (4-10 osób) o strukturze treningu z elementami arteterapii i kinezjologii edukacyjnej.

Diagnoza i terapia trudności szkolnych (w tym dysleksji)

Jeżeli Twoje dziecko nie radzi sobie z opanowaniem materiału szkolnego, ma trudności z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem, poprawnym czytaniem lub pisaniem, jest zniechęcone do nauki i ma coraz większe zaległości – konieczne jest rozstrzygnięcie co jest powodem takich problemów, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Pomoże Ci w tym diagnoza psychologiczno – pedagogiczna oraz odpowiednio dobrana terapia pedagogiczna. Istnieje możliwość wystawienia opinii zawierającej opisową diagnozę i zalecenia do dalszych działań terapeutycznych i dydaktycznych.

Diagnoza i terapia logopedyczna

Zaburzenia mowy u dzieci mogą przybierać różne formy i mieć złożone przyczyny. Odpowiednio wczesne ich zdiagnozowanie i leczenie daje duże szanse skutecznej korekty. Wykwalifikowany logopeda proponuje terapię jąkania, niepłynności i innych zaburzeń mowy oraz ćwiczenie higieny i emisji głosu (poprawiające technikę i wyrazistość mówienia). Zajęcia indywidualne dla dzieci prowadzone są w atrakcyjnej formie zabawy. Stosowane metody i pomoce dostosowane są do wieku, potrzeb i zainteresowań. Każde dziecko zgłaszające się na terapię mowy jest dodatkowo badane pod kątem integracji sensorycznej.

Kliknij tu i zobacz jak zarejestrować się