Psychoterapia dla rodzin i par

Psychoterapia dla rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.

Terapia dla rodzin pomoże uporać się z nękającym rodzinę problemem oraz przywróci dobre relacje rodzinne.

Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego.

MIESIĄC POMOCY RODZINIE od 26 maja (dzień Matki) do  24 Czerwca – konsultacje dla rodzin i par za pół ceny u następujących specjalistów:

Marzena Wrzeszcz –         Telefon do rejestracji:  604 773 612

Małgorzata Schmiegel – Telefon do rejestracji:  504 628 688

Katarzyna Kauc –                Telefon do rejestracji:  663 099 831 

Terapia dla rodzin jest efektywna również w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach konfliktowych małżeństw i par. Pierwsze spotkanie terapii dla par ma charakter konsultacji, w trakcie, której zarówno rodzina (małżeństwo), jak i terapeuta wspólnie podejmą decyzję, co do celowości rozpoczęcia terapii dla par, bądź innych form pomocy: poradnictwa, psychoedukacji, mediacji rodzinnej.

Rezultaty

Efektem psychoterapii rodzinnej może być:

Poprawa wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami, poprawa komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, zwiększenie kompetencji wychowawczych, zdobycie funkcjonalnego rozwiązywania konfliktów rodzinnych, ustąpienie objawów somatycznych, przerwanie nieakceptowanych zachowań poszczególnych członków rodziny, zwiększona satysfakcja w codziennym byciu razem.

Czas

Terapia prowadzona jest w sesjach. Każde indywidualne spotkanie trwa 90 minut.

Cena

Sesja indywidualna rodziny lub pary dorosłych – 160 – 200 PLN

Kliknij tu i zobacz jak zarejestrować się