– Mediacje

MEDIACJA

jest dobrowolnym porozumieniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się m. in. zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.

 

 

PROWADZIMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE  MEDIACJI :

1. Ze względu na gałąź prawa:

Cywilne 

mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku, kontraktów menadżerskich oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

 

Rodzinne

pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Mediacje społeczne

dotyczą konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np., spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy                                                                       mieszkańcami, a instytucją publiczną.

Mediacje szkolne

rozwiązywanie sporów w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, wychowawca-grupa.

Mediacje rówieśnicze

rozwiązywanie sporów pomiędzy grupami rówieśników w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

2. Ze względu na sposób komunikowania się stron:

Bezpośrednie

spotkanie „face-to-face” stron w obecności mediatora.

Pośrednie

stosowane w sytuacji, gdy strony, nie są gotowe na to, aby z sobą rozmawiać, więc spotykają się indywidualnie z mediatorem, a ten przekazuje im wzajemnie propozycje rozwiązań. Strony mogę na wybranym przez siebie etapie przystąpić do mediacji bezpośredniej lub zawrzeć ugodę bez spotykania się.

 

KONTAKT DO MEDIATORA : 504 628 688

Kliknij tu i zobacz jak zarejestrować się