Mediacje

MEDIACJA to metoda rozwiązywania konfliktów  przy pomocy neutralnego mediatora, który pomaga stronom wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie , akceptowane przez uczestników sporu. Mediacja z reguły kończy się  zawarciem porozumienia , ugody.

Prowadzimy mediacje w sprawach rodzinnych, społecznych, cywilnych oraz szkolnych.

Z mediacji można skorzystać kontaktując  się mediatorem , który udzieli informacji o zasadach

i przebiegu mediacji.

 Kontakt: Małgorzata Schmiegel, tel.: 504 628 688

Koszt: od 150 zł (wg DZ.U. 2016 poz. 921)

Kliknij tu i zobacz jak zarejestrować się