Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych

Rodzicielstwo, szczególnie adopcyjne, niesie ze sobą dużo lęków, obaw i niepokoju. Rodzice adopcyjni w wychowaniu swoich dzieci muszą się zmierzyć z ich wcześniejszymi traumami, niezaspokojonymi podstawowymi potrzebami emocjonalnymi.

Wymaga to od nich dużego zaangażowania, cierpliwości, czasem prowadzi do stanów flustracji, poczucia bezradności. Grupa ma służyć udzieleniu wsparcia, pomocy, rad – nie tylko fachowców ale i innych rodziców. Pracując jako psychiatra dziecięcy stykam się z sytuacjami rozwiązania adopcji. Są to bardzo trudne sytuacje i dla dziecka i dla rodziców. Wielu tych sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby rodzice szybciej uzyskali pomoc i wsparcie.

Kliknij tu i zobacz jak zarejestrować się