Diagnoza i terapia dla dzieci

Jeżeli Twoje dziecko jest nadpobudliwe, nieposłuszne, agresywne i popada w ciągłe konflikty z otoczeniem lub też jest nieśmiałe, lękliwe, cierpi z powodu braku pewności siebie i niskiej samooceny, proponujemy w zależności od rodzaju i nasilenia problemu:

Psychoterapię indywidualną

Terapia dla dzieci pomaga przezwyciężyć lęki i napięcia, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie w domu, szkole i w grupie rówieśników oraz zapanować nad impulsywnością i agresją

Konsultację psychiatryczną

Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

Psychoterapię rodzinną

Czasami bywa tak, że trudności lub objawy, jakie odczuwa dziecko, trzeba rozpatrywać w kontekście całej rodziny, ponieważ to w jej funkcjonowaniu tkwi źródło problemu. Terapia dla dzieci może być niewystarczająca. Wówczas psychoterapia powinna obejmować całą rodzinę

Grupę socjoterapeutyczną

Przeznaczona dla dzieci i młodzieży:

  • nadpobudliwych,
  • popadających w konflikty z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami,
  • nieśmiałych i lękliwych,
  • niesamodzielnych, niepewnych swoich możliwości

Zajęcia odbywające się w ramach terapii dla dzieci i młodzieży dotyczą żywotnych problemów młodych osób, pomagają zrozumieć własne emocje i ich przyczyny. Dają możliwość nauki radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach społecznych. Uczą również sposobów zaistnienia w grupie rówieśniczej w sposób atrakcyjny, ale nie destrukcyjny dla siebie i zgodny z normami społecznymi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Grupa liczy do 10 osób.

Udział w zajęciach ma na celu:

  • nauczyć się rozpoznawać emocje, mówić o nich i radzić sobie z nimi, rozwiązywać konflikty,
  • przyjrzeć się swoim mocnym i słabym stronom,
  • rozmawiać na tematy związane z wkraczaniem w okres dojrzewania,
  • wzmacniać samodzielność i motywację do nauki,
  • nauczyć się nawiązywać i podtrzymywać znajomości oraz przyjaźnie.

Czas trwania

Terapia prowadzona jest w sesjach. Każde indywidualne spotkanie trwa 40-50 minut.

Cena - dorośli

Sesja indywidualna psychoterapii dorosłych (50 min.)
80 – 100 PLN

Cena - dzieci

Sesja indywidualna psychoterapii dzieci i młodzieży (40- 50 min.)
80 – 100 PLN

Kliknij tu i zobacz jak zarejestrować się