Diagnoza i terapia deficytów rozwojowych

Zapraszamy Rodziców z dziećmi na zajęcia indywidualne oraz grupowe!

Proponujemy:

 • diagnozę pedagogiczną i program terapii
 • ocenę rozwoju ruchowego + Instruktarz Pielęgnacji dla Rodziców
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • zajęcia usprawniająco – ruchowe dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (również z el. Vojty oraz NDT Bobath)
 • kynoterapię
 • terapię pedagogiczną
 • stymulację zmysłową
 • terapię ręki
 • bajkoterapię, arteterapię
 • pracę z dziećmi z dysleksją
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami: met. W. Sherborne, SI, Knilla,Kepartha, Ruchu dla uczenia się, met. werbo-tonalnej i in.
 • wspomaganie w nauce czytania i pisania
 • muzykoterapię z choreoterapią
 • trening słuchowy
 •  trening wzroku
 • masaże (Shantala, klasyczny)

Kliknij tu i zobacz jak zarejestrować się