Przemysław Grudzka

Przemysław Grudzka

O sobie

Specjalista psychiatra.

W swojej pracy wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie psychiatrii i niestandardowe podejście do pacjenta.

Udziela wsparcia w zakresie farmakoterapii we współpracy z zespołem psychologów i psychoterapeutów Terapeutica. Obecnie pracuje jako starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Od wielu lat współpracuje  z Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.

Specjalność

Pracuje z osobami, które oczekują pomocy lekarskiej i porad. Pomaga osobom z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, uzależnieniem alkoholowym, narkotykowym i lekowym, schorzeniami z grupy psychoz i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Certyfikaty i osiągnięcia

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Ukończył również szkolenie organizowane przez PTZN oraz Akademię Motywacji i Zmian w Warszawie pt. Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi.

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: +48 505 555 895

Adres e-mail: p.grudzka@terapeutica.pl