Olga Dahms

Olga Dahms

O sobie

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuję z osobami dorosłymi.
Obecnie jestem  w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Edukacyjnym Cogito, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
W swojej praktyce kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.
W trosce o jakość swojej pracy i dobro pacjentów swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalność

Udzielam pomocy w następujących obszarach:

  • Trudności w budowaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji
  • Trudności w radzeniu sobie z silnymi emocjami
  • Niska samoocena i ciągłe niezadowolenie z siebie
  • Zaburzenia lękowe (napady paniki, fobie)
  • Zaburzenia osobowości
  • Trudności w radzeniu sobie ze stratą

Certyfikaty i osiągnięcia

Studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia licencjackie z pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Certyfikat Trenera ART (Agression Replacement Training)

Kursy tematyczne w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Doświadczenie:

Psycholog szkolny, Psycholog w fundacji Praesterno.

Liczne staże i praktyki m. in. na dziennych oddziałach psychiatrycznych.

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: +48 516-851-859

e-mail: olgadahms.pm@gmail.com