Katarzyna Jaracz

Katarzyna Jaracz

O sobie

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam:

 • współprowadząc grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy (2005-2008 r.),
 • pracując w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (2008-2009 r.),
 • pracując w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy (2009 r. – do chwili obecnej),
 • realizując staże kliniczne w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej w różnych placówkach, m.in. na oddziałach psychiatrycznych, w poradni zdrowia psychicznego, w ośrodku terapii uzależnień (2013-2017 r.),
 • pracując w Zespole Psychoterapeutyczno-Szkoleniowym TERAPEUTICA (od 2014 r.)

Specjalność

Zajmuję się pomocą psychologiczną, w szczególności psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży (od 15 r.ż.).

Mam doświadczenie w pracy z osobami:

 • borykającymi się z różnymi trudnościami emocjonalnymi, problemami w związkach i relacjach międzyludzkich;
 • znajdującymi się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych;
 • cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia), zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe;
 • cierpiącymi na zaburzenia odżywiania (m.in. anoreksję);
 • zmagającymi się z chorobą somatyczną;
 • z uporczywymi dolegliwościami psychosomatycznymi (o nieustalonej medycznie przyczynie);
 • uzależnionymi oraz współuzależnionymi (będącymi w bliskiej relacji z osobą uzależnioną).

Certyfikaty i osiągnięcia

 • mgr psychologii (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • studia podyplomowe z psychologii klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • specjalizacja z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy)
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: +48 604 391 963

Adres e-mail: kasiajaracz@op.pl