Katarzyna Jaracz

Katarzyna Jaracz

O sobie

Psycholog, psychoterapeuta.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współprowadząc grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy (2005-2008 r.), pracując w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (2008-2009 r.) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy (2009 r. – do chwili obecnej).

Specjalność

Zajmuję się poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią indywidualną osób dorosłych.

Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi:

 • borykającymi się z różnymi trudnościami emocjonalnymi, problemami w związkach i relacjach międzyludzkich;
 • znajdującymi się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych;
 • zmagającymi się z chorobą somatyczną;
 • z uporczywymi dolegliwościami psychosomatycznymi (o nieustalonej medycznie przyczynie);
 • cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (schizofrenia, depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania;
 • uzależnionymi oraz współuzależnionymi (będącymi w bliskich relacjach z osobą uzależnioną).

Certyfikaty i osiągnięcia

 • mgr psychologii (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • studia podyplomowe z psychologii klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w obszarze zaburzeń psychicznych u osób dorosłych

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: +48 604 391 963

Adres e-mail: k.jaracz@terapeutica.pl