Katarzyna Dziembowska-Ozga

Katarzyna Dziembowska-Ozga

O sobie

Psycholog kliniczny

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i terapii schematu. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych.

Jako psycholog i psychoterapeuta w swojej pracy opieram się na założeniach teoretycznych typowych dla podejścia poznawczo-behawioralnego, którego istotą jest zmiana myślenia (sfera poznawcza) i zachowania (sfera behawioralna). Czynnikami mającymi największy wpływ na nasz nastrój i samopoczucie są różnego rodzaju treści poznawcze: myśli, przekonania i zasady rządzące życiem. Oznacza to, że to nie sytuacja czy inne czynniki zewnętrzne są odpowiedzialne za nasz stan emocjonalny, lecz raczej specyficzny dla każdego z nas sposób ich interpretowania. Takie rozumienie pochodzenia objawów depresyjnych czy lękowych przesuwa akcent z tego, na co nie zawsze mamy wpływ, na subiektywne znaczenie jakie nadajemy okolicznościom, z którymi łączymy wystąpienie negatywnych emocji.

W pracy terapeutycznej czerpię również z dorobku Terapii Schematu, która powstała z myślą o leczeniu utrwalonych problemów emocjonalnych, powstałych w dzieciństwie i wczesnej dorosłości, a które ujawniają się w dorosłości w postaci nieadaptacyjnych schematów. Terapia Schematu jest kontynuacją i rozszerzeniem tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej, czerpiącej inspirację zarówno z CBT, jak i z teorii przywiązania oraz terapii skoncentrowanej na emocjach. Konkretny schemat jest zbiorem głębokich przekonań, wyraźnie wpływa na postrzeganie siebie i otoczenia, rzutuje na sposób przetwarzania emocji, myślenia, zachowania, tworzenia relacji z innymi oraz rozumienia świata. Celem terapii jest osłabienie schematów i związanych z nimi nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie oraz identyfikacja i odzyskanie kontaktu z emocjami leżącymi u podłoża konkretnego schematu.

Specjalność

Prowadzę:

 • psychoterapię indywidualną osób dorosłych
 • psychologiczne interwencje w kryzysie
 • konsultacje psychologiczne
 • psychoedukacje
 • badania diagnostyczne (badanie intelektu, osobowości, funkcjonowania procesów poznawczych)

Szczególne obszary pracy:

 • terapia zaburzeń depresyjnych
 • terapia zaburzeń lękowych
 • pokonywanie trudności życiowych
 • pokonywanie problemów w szeroko pojętych relacjach i związkach partnerskich
 • udzielanie pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych
 • podnoszenie niskiej samooceny

Certyfikaty i osiągnięcia

  • Specjalizacja z Psychologii Klinicznej (Psychologia Kliniczna Zaburzeń Psychicznych)
  • Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (nr 317) przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, pod stałą superwizją
  • 4-letnie szkolenie prowadzone przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie, atestowane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), będące akredytowanym członkiem European Association For Cognitive And Behavioural Therapies (EABCT)
  • Dwuletnie szkolenie z Terapii Schematu w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU w Warszawie przygotowujące do uzyskania kompetencji oraz oficjalnego certyfikatu Terapeuty Schematu (Standard Level Schema Therapy)
  • Studia Podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny)
  • Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny)
  • Studia Podyplomowe z Psychologii Sądowej (Uniwersytet Warszawski)
  • Studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Psychologia (specjalność: Psychologia Kliniczna)
  • Biegły sądowy z dziedziny psychologii przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  • Udział w licznych szkoleniach, bierny i aktywny uczestnik konferencji naukowych
  • Przez 14 lat zdobywałam doświadczenie jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym

Kontakt / Rejestracja

telefon do rejestracji: +48 530 808 306