Iwona Popielarz

Iwona Popielarz

O sobie

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz terapeuta motywujący PTTM.

 

Od 15 lat zajmuję się diagnozą,  terapią  i pomocą dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym. W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruję różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego (psychologia humanistyczna), terapii schematu czy teorii więzi.  Główną zasadą mojej pracy jest „ taniec a nie walka” tzn. prowadzenie rozmowy opartej na współpracy i służącej umacnianiu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązanie do zmiany.   Poza pracą kliniczną w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela prowadzę również zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na UKW (studia podyplomowe).

Specjalność

– kliniczne badania diagnostyczne dzieci i młodzieży

psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w połączeniu z pracą z rodzicami

– sesje terapeutyczne z rodzinami

– terapię par

– konsultacje psychologiczne

– psychoedukacje

– warsztaty dla rodziców

Szczególne obszary pracy z dziećmi i młodzieżą:

– diagnoza kliniczna  zaburzeń czy  trudności obserwowanych u dzieci i młodzieży, w tym również diagnoza zespołu Aspergera

– terapia zaburzeń lękowych

– terapia zaburzeń depresyjnych

– terapia zaburzeń odżywiania

– terapia tików

– terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, zwłaszcza impulsywnych, opozycyjnych,  mających trudność z regulacją emocji

– terapia złych nawyków u dzieci – obgryzania paznokci, wyrywania włosów, selektywnego jedzenia

– trudności wychowawcze

Certyfikaty i osiągnięcia

  • Specjalizacja z psychologii klinicznej (Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży)
  • Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (nr 181) przyznawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, pod stałą superwizją
  • 3-letnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie oraz Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC) Oxford UK , atestowane i rekomendowane przez PTTPB oraz EABCT
  • 2-letnie Studium Dialogu Motywującego prowadzone przez Akademię Motywacji J.M.Jaraczewska w Warszawie, w trakcie oczekiwania na otrzymanie certyfikatu terapeuty motywującego PTTM
  • Studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej
  • 5-letnie Studia magisterskie kierunek Psychologia UKW w Bydgoszczy
  •  Liczne szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży oraz terapii zabawą, budowania więzi, terapii schematu
  • Bierny i aktywny uczestnik konferencji naukowo-szkoleniowych z diagnozy i terapii zaburzeń klinicznych u dzieci i młodzieży
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej(PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM)

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: +48 694-605-706