Dominika Rak

Dominika Rak

O sobie

O sobie: psychoterapeuta, socjoterapeuta, mediator, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog

 

Od 2008 roku prowadzę konsultacje indywidualne, grupy socjoterapeutyczne, wsparcia oraz grupy psychoedukacyjne w Ośrodku Socjoterapeutycznym Dla Młodzieży w Bydgoszczy. Aktywnie wspieram rodziny zastępcze z powiatu bydgoskiego w wypełnianiu swoich zadań.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w 10 Wojskowym Szpitalu Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ. Współpracowałam z Fundacją Praesterno, Stowarzyszeniem Zapobiegania Patologii Społecznej „Prometeja”, Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Przystań”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”, Placówką Szkoleniową „Sukces”. W ramach wspólnych działań tworzyłam programy psychoedukacyjne, profilaktyczne. Prowadziłam Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, realizowałam szereg warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Moderowałam grupy samopomocowe dla kobiet borykających się z chorobą alkoholową, problemem przemocy i niskim statusem społecznym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Specjalność

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia.

Jeśli odczuwasz:

– brak chęci do wykonywania dotychczasowych obowiązków,

– zmienność nastrojów,

– cierpienie, a wsparcie bliskich nie jest wystarczające,

– brak motywacji,

– brak satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, pogorszenie ich jakości,

– poczucie pustki,

– przymus powtarzania w swoim życiu określonych zachowań, co odbiera ci poczucie wolności, spontaniczności, swobody,

– że rządzą Tobą siły lub siła, na którą nie masz wpływu, albo która czasami wymyka się spod kontroli,

– lęk, poczucie odrzucenia, niezrozumienia…

Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia zapraszam do wspólnej pracy.

Certyfikaty i osiągnięcia

  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

 

  • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego

Krakowskie Centrum Psychodynmiczne

 

  • Specjalistyczne Szkolenie na Mediatora;

Polskie Centrum Mediacji w Warszawie

 

  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie

 

  • Oligofrenopedagogika

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy

 

  • Pedagogika; spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną

Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, profilaktyki, pracy z rodziną i psychoterapii.

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji:  694-019-350