Angelika Radomska

Angelika Radomska

O sobie

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny


Prowadzę  psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Pracuję z dorosłymi.
Obecnie jestem  w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
W swojej praktyce kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.
W trosce o jakość swojej pracy i dobro pacjentów swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Udzielam pomocy osobom doświadczającym trudności  w takich obszarach jak:
-zaburzenia  nastroju
– zaburzenia  lękowe  (nerwice)
– problemy w relacjach z ludźmi
– zaburzenia osobowości
– ciągłe niezadowolenie z siebie
– trudność w tworzeniu i utrzymywaniu bliskich relacji

Specjalność

Prowadzi:

  • konsultacje psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna dorosłych

Certyfikaty i osiągnięcia

* Psycholog w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

* Psycholog w Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  im. L. Rydygiera w Toruniu; Oddział Kliniczny VII Psychiatrii  Wieku Podeszłego

* Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)

* Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

* Studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych)

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: +48 502 408 726