Aleksandra Furmańczyk

Aleksandra Furmańczyk

O sobie

Psychoterapeutka Gestalt

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, pracuję w nurcie Gestalt. Aktualnie jestem w trakcie trzeciego roku czteroletniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Mam rekomendację instytutu do prowadzenia psychoterapii indywidualnej pod superwizją. Ukończyłam również Studium Terapii Uzależnień. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywam od 2015 roku, pracując z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz podczas stażu w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych. Wcześniej zajmowałam się m. in. prowadzeniem szkoleń dla biznesu, ukończyłam studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Na ścieżkę pracy psychoterapeutycznej wkroczyłam w wyniku własnych doświadczeń, związanych z szeroko pojętym rozwojem osobistym.

W mojej pracy fascynuje mnie fenomen autentycznego i otwartego spotkaniu z drugim człowiekiem, umożliwiający, w bezpiecznej atmosferze, odkrywanie własnego potencjału, przekraczanie ograniczeń oraz poszukiwanie ścieżek rozwoju.

Psychoterapia Gestalt jest dla mnie właśnie tego rodzaju spotkaniem, które zarówno poprzez dialog egzystencjalny, doświadczenia w ruchu oraz różnego rodzaju indywidualnie konstruowane eksperymenty, umożliwia dotarcie do tego, co nieświadome, po to by odnaleźć bardziej satysfakcjonujące sposoby funkcjonowania w świecie i bycia w relacji z innymi oraz z samym sobą.

Specjalność

Psychoterapia indywidualna dorosłych.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

-      różnego rodzaju kryzysów życiowych,

-      niezadowolenia z jakości swojego życia,

-      konsekwencji trudnych doświadczeń z przeszłości;

-      trudności w relacjach z innymi;

-      objawów psychosomatycznych, czyli fizycznych objawów chorobowych, które nie mają uzasadnienia medycznego;

-      poczucia pustki i braku sensu życia;

-      problemów, wynikająch ze szkodliwego nadużywania substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień;

-      cierpienia, wynikającego z pozostawania w relacji z osobą uzależnioną;

-      konsekwencji różnego rodzaju strat;

-      cierpią z powodu natręctw, obsesji, leków, niepokoju, depresji, długotrwałego smutku, niskiego poczucia własnej wartości, przedłużającego się stresu;

 

Jestem również gotowa towarzyszyć osobom, które w drodze rozwoju pragną poszerzyć świadomość własnego funkcjonowania.

Certyfikaty i osiągnięcia

Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Geestalt w Krakowie ( w trakcie)

Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu

Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: +48 692 490 992