Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

szkolenia-foto

Tematyka zajęć.

 

Czas trwania zajęć:

Cały cykl obejmuje 12 godzin (zegarowych). Realizowany jest podczas 4 spotkań (po 3 godziny każde). Zajęcia odbywają się w odstępie tygodniowym.

Kontakt:

Zespół Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy, Terapeutica”, 85-071 Bydgoszcz Aleje Mickiewicza 17/2 ,

tel. 503006309