Justyna Pankanin

Justyna Pankanin

O sobie

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie procesu certyfikacji oraz trenerem umiejętności psychospołecznych. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa i Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W dbałości o jakość moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Oferuję psychoterapię indywidualną osób dorosłym i młodzieży (od 13 r.ż.), a także udzielam wsparcia psychologicznego w kryzysie emocjonalnym.
Bliska jest mi myśl, że wszystko czego człowiek potrzebuje do rozwiązania swoich trudności jest w nim samym. Terapia ma na celu pomóc pacjentowi zrozumieć siebie, wspierać refleksję nad sobą samym oraz nad interakcjami i sytuacjami których doświadcza, tak by zyskał niezależne funkcjonowanie i samodzielne podejmowanie decyzji.
Możliwe jest to poprzez dialog terapeutyczny toczący się między pacjentem a terapeutą dotyczący różnych sposobów widzenia świata i relacji z innymi ludźmi, dzieleniem się swoimi doświadczeniem w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji oraz neutralności terapeutycznej.

Zapraszam osoby doświadczających m.in.:

• Braku satysfakcji z życia, niskiego poczucia własnej wartości,

• Braku rozumienia siebie, swoich reakcji, swoich odczuć i przeżyć,

• Trudności związanych z sytuacją: rodzinną, np. rozwód, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,

• Trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich, trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi,

• Zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),

• Dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, , bóle żołądka, problemy ze snem)

• Zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,

• Zaburzeń osobowości,

Specjalność

Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam:

• W Klinice Psychiatrii (Oddział Stacjonarny Psychiatrycznym) w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy,

• W Klinice Psychiatrii (Oddział Dzienny Zaburzeń Lękowych i Afektywnych) w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy,

• W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SANITAS” w Bydgoszczy,

• W pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w placówkach oświatowych udzielając szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, przeprowadzając diagnozę, konsultację i terwapię.
• Prowadząc konsultację indywidualną oraz terapię z osobami doświadczającymi przemocy oraz trudności życiowych w Punkcie Interwencji Kryzysowej,

• Współpracując z wieloma instytucjami prowadziłam indywidualną terapię oraz warsztaty, szkolenia i treningi w zakresie rozwoju psychologicznych kompetencji miękkich dla różnych grup społecznych.

Certyfikaty i osiągnięcia

• 5-letnie Studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
• Pierwszy stopień Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MTB) w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
• Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych w Bydgoszczy
• Stopień Nauczyciela Mianowanego
• Uprawnienia Pedagogiczne
• Liczne kursy i szkolenia podnoszące kompetencje min. z zakresu mediacji, rozwoju, psychosomatyki, szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji607-277-805 (preferowany SMS)