Daria Jaworska

Daria Jaworska

O sobie

Posiadam ponad 11-letnie doświadczenie w diagnozie zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych. Jako psycholog praktyk zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz prowadzę konsultacje i pomoc psychologiczną w zakresie kryzysów rozwojowych. W procesie diagnozy wykorzystuję założenia klasyfikacji ICF, akcentującej indywidualność i wielowymiarowość każdego człowieka. Rozszerza ona schemat diagnozy w taki sposób, aby uwzględniać zarówno trudności, jak i potencjał danej osoby.

W pracy terapeutycznej bliskie jest mi podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w której zakłada się, że każdy człowiek (Klient) posiada w sobie zasoby niezbędne dla znalezienia drogi do celu (np. rozwiązania trudnej sytuacji.)

W czasie wolnym: autorka książek dla dzieci (i rodziców), zoopsycholog i dogoterapeuta.

Specjalność

Konsultacja psychologiczna: 200zł/do 50min

Diagnoza psychologiczna:

  • badanie poziomu rozwoju umysłowego skalą Stanforda-Bineta – 400zł (z opinią)
  • diagnoza w kierunku spektrum autyzmu (obejmuje wywiad diagnostyczny, obserwację dziecka oraz badanie poziomu rozwoju umysłowego i badanie poziomu umiejętności i kompetencji społecznych) – 500 zł (z opinią)
  • diagnoza w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (obejmuje wywiad diagnostyczny, obserwację dziecka oraz badanie poziomu rozwoju umysłowego i badanie procesów uwagi – 500zł (z opinią)
  • diagnoza psychologiczna w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, trudności w funkcjonowaniu w sferze społeczno-emocjonalnej (obejmuje wywiad diagnostyczny oraz badanie dostosowanymi do problemu metodami) – 350zł

Certyfikaty i osiągnięcia

Psycholog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Certyfikowany terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży.

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji: 606321711