Marzenna Wrzeszcz

Marzenna Wrzeszcz

O sobie

Certyfikowany specjalista psychoterapii  uzależnień i współuzależnień .

Psychoterapeuta ericsonowski w trakcie szkolenia.

Od ponad 25 lat pomagam osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Moje doświadczenie zawodowe  ukierunkowane jest na pomoc w rozwiązywaniu problemów  wywołanych  nadmiernym stosowaniem alkoholu, narkotyków , gier hazardowych, pracy, nadmiernymi zakupami, stosowaniem telefonu komórkowego. Uzależnienie  jednej osoby powoduje cierpienie  kilku bliskich. Dlatego też pomocy wymaga często  cała rodzina.

Moja praca to ciągłe  kształcenie się  w podnoszeniu  efektywności pomagania. Wykorzystuję dorobek różnych nurtów pomagania głównie  jednak  behawioralno-poznawczy  i ericsonowski.

Specjalność

 • Konsultacje, diagnozowanie problemu , motywowanie do zmiany.
 • Realizacja programu ograniczającego picie  / adresowany do pacjentów o mniej nasilonych objawach chorobowych/
 • Terapia uzależnień  /adresowany do pacjentów chcących zachować trwałą abstynencję/
 • Terapia współuzależnienia i Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Krótkoterminowa Terapia Par / wspieranie pary w sytuacji leczenia osoby uzależnionej, poprawa relacji, zrozumienie siebie nawzajem/

Certyfikaty i osiągnięcia

 • Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień nr 1142
 • Kurs psychoterapii ericsonowskiej
 • Nauczyciel akademicki
 • Były biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • Kierownik poradni odwykowej
 • Liczne szkolenia  z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii

Kontakt / Rejestracja

Telefon do rejestracji:  604 773 612